Woda z ujęć

ujęcie Skrobów-Kolonia,plik.pdf

ujęcie Chlewiska, plik.pdf

ujęcie Wandzin, plik.pdf

ujęcie Rokitno, plik.pdf

ujęcie Serock, plik.pdf

ujęcie Jawidz, plik.pdf

Wyniki badań jakości wody kupowanej od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. link