Harmonogram odczytów wodomierzy przez inkasentów w okresie od I do XII 2021 roku

Lp. Wieś I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Annobór x x x x
2. Annobór-Kolonia x x x x
3. Nowodwór x x x x
4. Nowodwór-Piaski x x x x
5. Wola Mieczysławska x x x x
6. Mieczysławka x x x x
7. Trójnia x x x x
8. Wincentów x x x x
9. Wola Lisowska x x x x
10. Lisów x x x x
11. Brzeziny x x x x
12. Szczekarków x x x x
13. Trzciniec x x
14. Łucka x x x x
15. Łucka – stara wieś x x x x
16. Łucka-Kolonia (dolna) x x x x
17. Łucka-Kolonia (górna) x x x x x x x
18. Wandzin x x
19. Majdan Kozłowiecki x x x x
20. Chlewiska x x x x
21. Skrobów x x x x
22. Skrobów-Kolonia x x x x
x-Patryk Iwanek
x-Mariusz Kęska