Wnioski do pobrania

1. Wniosek o wydanie warunków technicznych i oświadczenie  o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Wniosek.doc

Oświadczenie.pdf

2. Wniosek i zasady montażu dodatkowego wodomierza odliczającego wodębezpowrotnie zużytą od ilości ścieków

Wniosek i zasady montażu dodatkowego wodomierza.pdf

3. Wniosek dot. sprawdzenia wskazań wodomierza głównego

Wniosek dot. sprawdzenia wskazań wodomierza głównego