ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH

W LUBARTOWIE Z SIEDZIBĄ W SKROBOWIE-KOLONII

OGŁOSZENIE

W związku z uruchomieniem nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Skrobów i Skrobów-Kolonia, mieszkańcy zainteresowani wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych do swoich posesji, proszeni są o składanie wniosków o wydanie warunków technicznych osobiście w sekretariacie ZUKiM od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7:30-15:30, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: zukimskrobow@poczta.onet.pl bądź poczty tradycyjnej pod adresem: Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie, Skrobów-Kolonia 104, 21-100 Lubartów. Niezbędne druki (wniosek

o wydanie warunków technicznych oraz oświadczenie

o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) dostępne są do pobrania na naszej stronie internetowej: http://zukim.pl/ w zakładce: „Wnioski do pobrania” bądź w siedzibie Zakładu.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 81 855 30 02

 Ogłoszenie.pdf