Ścieki

Sieć kanalizacyjna

Zakład w ramach prowadzonej działalności eksploatuje sieci kanalizacyjne na terenie gminy o długości około 108,28 km oraz 2062 przyłączy o długości około 53,3 km oraz 60 głównych przepompowni ścieków oraz 13 lokalnych.