Ścieki

Sieć kanalizacyjna

Zakład w ramach prowadzonej działalności eksploatuje sieci kanalizacyjne na terenie gminy o długości około 113,28 km oraz 2233 przyłączy o długości około 57,74 km oraz 63 głównych przepompowni ścieków oraz 23 lokalnych.