Taryfa

Decyzja wchodzi w życie z dniem 01 września 2021 roku.

Wysokość cen netto za dostarczoną wodę oraz stawka netto opłaty abonamentowej
L.p. Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1 Grupa 1 Odbiorcy wody -cena wody (zł/m³) 3,14 2,75 2,81
-stawka opłaty abonamentowej (zł/szt./miesiąc) 4,13 3,70 3,78
Wysokość cen netto za odprowadzenie ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej netto
L.p. Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1 Grupa 2

Odbiorcy usług podłączeni do kanalizacji-gospodarstwa domowe oraz podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej

-cena odprowadzanych ścieków (zł/m³) 7,35 7,21 7,21
2 Grupa 3

Odbiorcy usług podłączeni do kanalizacji z wykorzystaniem indywidualnych przepompowni ścieków, zasilanych w energię elektryczną z instalacji odbiorcy

-cena odprowadzanych ścieków (zł/m³) 7,35 7,21 7,21
3 Grupa 4

odbiorcy usług podłączeni do kanalizacji w przypadku rozliczania ilości ścieków wg wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody odbiorcy usług lub zainstalowanego przez innego dostawcę niż ZUKIM

-cena odprowadzanych ścieków (zł/m³) 7,35 7,21 7,21
Stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc) 4,13 3,70 3,78
4 Grupa 5

Pozostali odbiorcy usług podłączeni do kanalizacji

-cena odprowadzanych ścieków (zł/m³) 7,35 7,21 7,21

Decyzja wchodzi w życie z dniem 29 maja 2018 roku.

Wysokość cen netto za dostarczoną wodę oraz stawka netto opłaty abonamentowej
L.p. Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1 Grupa 1 Odbiorcy wody -cena wody (zł/m³) 3,28 3,31 3,33
-stawka opłaty abonamentowej (zł/szt./miesiąc) 3,20 3,26 3,32
Wysokość cen netto za odprowadzenie ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej netto
L.p. Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1 Grupa 2

Odbiorcy usług podłączeni do kanalizacji-gospodarstwa domowe oraz podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej

-cena odprowadzanych ścieków (zł/m³) 6,72 6,73 6,77
2 Grupa 3

Odbiorcy usług podłączeni do kanalizacji z wykorzystaniem indywidualnych przepompowni ścieków, zasilanych w energię elektryczną z instalacji odbiorcy

-cena odprowadzanych ścieków (zł/m³) 6,72 6,73 6,77
3 Grupa 4

odbiorcy usług podłączeni do kanalizacji w przypadku rozliczania ilości ścieków wg wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody odbiorcy usług lub zainstalowanego przez innego dostawcę niż ZUKIM

-cena odprowadzanych ścieków (zł/m³) 6,72 6,73 6,77
Stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc) 3,19 3,20 3,25
4 Grupa 5

Pozostali odbiorcy usług podłączeni do kanalizacji

-cena odprowadzanych ścieków (zł/m³) 6,72 6,73 6,77