UWAGA !!

W związku z rozwojem sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie zwracamy się z prośbą o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w siedzibie Zakładu.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania:

 1. Wstrzymujemy przyjmowanie wpłat w kasie zakładu. Prosimy o dokonywanie wpłat w banku, na poczcie oraz drogą elektroniczną,
 2. Biuro zakładu będzie niedostępne dla interesantów. W przypadku konieczności osobistej wizyty w biurze zakładu w bardzo ważnych sprawach prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny i użycie dzwonka umieszczonego w holu na parterze budynku.
 3. Sprawy urzędowe będzie można załatwiać telefonicznie, za pośrednictwem poczty bądź drogą elektroniczną:
  – Sekretariat nr tel. 81 855 30 02,
  e-mail: zukimskrobow@poczta.onet.pl
 4. Bezpośrednie odczyty wodomierzy przez inkasenta u odbiorców usług nie będą wykonywane. Faktury za wodę i ścieki będą wystawiane zgodnie z harmonogramem wg stanów wodomierzy podanych przez odbiorcę lub wg stanów przewidywanych i dostarczane za pośrednictwem poczty. Stany wodomierzowe można przekazywać telefonicznie inkasentowi lub za pomocą modułu na stronie internetowej zakładu: http://zukim.pl/odczyt-wodomierza

Dziękujemy za zrozumienie zaistniałej sytuacji

i przepraszamy za utrudnienia.

Dyrektor
Waldemar Kula

Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie z siedzibą w Skrobowie-Kolonii prowadzi działalność zgodnie z zakresem wynikającym ze statutu zakładu od 1996 roku, ustalonego Uchwałą Rady Gminy w Lubartowie.

Zakład prowadzi działalność w zakresie usług komunalnych i mieszkaniowych na terenie gminy Lubartów, a w szczególności:

 • 1. Budowy, rozbudowy, remontów i modernizacji, eksploatacji i konserwacji ujęć wody i sieci wodociągowych oraz zapewnienia stałej dostawy wody,

 • 2. Budowy, rozbudowy, remontów i modernizacji, eksploatacji i konserwacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych oraz stałego odbioru ścieków,

 • 3. Wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy,

 • 4. Eksploatacji i utrzymania technicznego kotłowni
  i sieci centralnego ogrzewania,

 • 5. Administrowania mieszkaniowym zasobem gminy,

 • 6. Bieżących napraw i odśnieżania dróg gminnych,

 • 7. Utrzymania czystości na terenie gminy.

Aktualności:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W LUBARTOWIE Z SIEDZIBĄ W SKROBOWIE-KOLONII OGŁOSZENIE W związku z uruchomieniem nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Skrobów i Skrobów-Kolonia, mieszkańcy zainteresowani wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych do swoich posesji, proszeni są o składanie wniosków o wydanie warunków technicznych osobiście w sekretariacie ZUKiM od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30, za pośrednictwem […]

Skip to content